Zasady Ochrony Danych Osobowych, które są zgodne
z Europejskim Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

1. Dane osobowe, to zbiór informacji o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; nazwisko i imię, identyfikator internetowy (ID), unikalny numer urządzenia oraz IP, dane o lokalizacji oraz e-mail i numer telefonu.
2. Dane osobowe zostały pozyskane w wyniku wypełnienia i przesłania formularza znajdującego się pod adresami: https://kody24.com/kontakt, albo na wskutek wysłania sms, maila, albo na wskutek zgłoszenia telefonicznego lub po podpisaniu umowy/zlecenia/zamówienia, które wynika z oferty proponowanej przez AlfaMedial.
3. Administratorem danych osobowych jest: AlfaMedial Agata Bartoszek, Osiedle Bohaterów Września 79A/16, 31-621 Kraków, NIP: 6771425568- https://alfamedial.com/kontakt.
4. Dane osobowe, po wypełnieniu i wysłaniu formularzy, o których mowa powyżej, jest jednoznaczne z wyraźnym życzeniem realizacji przedsięwzięcia, które po podpisaniu umowy/zlecenia/zamówienia, jest niezbędne do rzetelnego wykonania zakresu umowy/zlecenia/usługi, w tym w szczególności do:
- umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną,
- obsługi zgłoszeń i zleceń, które do nas są kierowane w sposób, którym mowa powyżej,
- kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem usług z zakresu zleconych działań.
5. Wszystkie prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu do swoich danych, sprostowania oraz usunięcia danych (zgodnie z zapisami umowy/zlecenia/usługi), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, są dostępne i możliwe do zrealizowania po przesłaniu zgłoszenia za pomocą formularza znajdującego się pod adresem www: https://alfamedial.com/kontakt.
6. Dane przetwarzane będą w czasie określonym w umowie/zleceniu/usłudze i przetwarzanie to będzie trwało w możliwie najkrótszym czasie. Dane mogą również być przetwarzane dłużej niż zakłada umowa/zlecenie/usługa, mimo sprzeciwu, jeśli będzie to uzasadnione, np. brakiem rozliczenia nadpłaty. Wówczas przetwarzanie danych może trwać dłużej. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych, np. w celu wystawienia faktury.

 

Kontakt z nami

Jeśli masz pytania dotyczące płatności, prosimy o kontakt: info@kody24.com.pl.