Polityka zwrotów i reklamacji

Aby zwrócić zamówiony produkt albo wnieść reklamację, należy postępować zgodnie z zasadami

Zwrotu
 • Zwrot zakupionego towaru jest możliwy do 14 dni od daty otrzymania zamówionego produktu. 
 • Koszt przesyłki zwrotnej ponosi Klient, który także odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony towar, należy wydrukować, wypełnić i podpisać formularz zwrotu i przesłać skan na e-mail: info@kody24.com.pl lub oryginał wraz ze zwracanym produktem/produktami na adres: 
AlfaMedial|Os. Bohaterów Września 79a/16|31-621 Kraków
 
 • Do paczki/przesyłki z podpisanym formularzem i zwracanym produktem/produktami należy dołączyć paragon lub fakturę. 
 • Zwracany towar powinien być: (a) zapakowany w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie, (b) przesłany za pośrednictwem firmy kurierskiej lub przesyłką Poczty Polskiej; tylko i wyłącznie na ww. adres siedziby firmy lub wskazany w korespondencji zwrotnej. 
 • Przesyłki za pobraniem – nie będą odbierane. 
 • Zwrot środków, czyli kwota za towar + kwota za najtańszą dostępną w Sklepie przesyłkę, będzie realizowany w ciągu 14 dni od daty odebrania zawracanego towaru przez Obsługę sklepu. 
 • Zwracany towar nie powinien posiadać jakichkolwiek uszkodzeń lub oznak użytkowania i musi być kompletny. 
 • Jeśli kompletnie uzupełnione oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z zachowaniem terminu zostanie przesłane na właściwy e-mail, to Sklep zwraca poniesione przez Użytkownika koszty, z wyjątkiem sytuacji, jeśli Użytkownik wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy, zwykle oferowany przez Sklep, wówczas kwota zwrotu, to kwota za towar, powiększona o różnicę między najtańszym oferowanym przez Sklep sposobem dostarczenia zamówionego Towaru, a wybranym przez Użytkownika. 
 • Generalnie nie można zwrócić produktów, które były gratisami lub były dodatkami do innych produktów, nie można zwrócić voucherów oraz kart podarunkowych.

Reklamcji

 • W celu złożenia reklamacji, należy: wydrukować, wypełnić i podpisać formularz zwrotu, a następnie przesłać skan na e-mail: info@kody24.com.pl.
 • Po przesłaniu Formularza reklamacji, Obsługa sklepu skontaktuje się mailowo z Klientem i w zależności od oczekiwań Klienta, może poprosić o: (a) uzupełnienie dokumentacji poprzez przesłanie zdjęć, (b) przesłanie reklamowanego towaru wraz dowodem zakupu. 
 • Produkt powinien być właściwie zapakowany, w sposób zapewniający odpowiednią ochronę podczas transportu. Formularz reklamacyjny, należy wypełnić i podpisać, a następnie przesłać na adres: 
AlfaMedial|Os. Bohaterów Września 79a/16|31-621 Kraków
 
 • Koszty związane z przesyłką Formularza reklamacyjnego ponosi Klient i nie podlegają zwrotowi. 
 • Koszt przesyłki reklamowanego towaru ponosi Klient. 
 • Jeśli reklamacja zostanie uznana za zasadną, to Sklep zwróci koszty poniesione przez Klienta. 
 • Należy zachować dokument (paragon/faktura) potwierdzający kwotę poniesionych kosztów związanych z przesłaniem reklamowanego produktu, który został wystawiony przez usługodawcę/firmę kurierską. 
 • Reklamowany produkt/towar, można wymienić, wtenczas postępowanie jest następujące; po przesłaniu reklamowanego produktu, w momencie stwierdzenia wadliwości produktu, która powstała bez winy Klienta, zostaje przesłany taki sam lub podobny produkt, a wszystkie koszty związane z przesyłką ponosi Sklep.
 • Generalnie nie można zwrócić produktów, które były gratisami lub były dodatkami do innych produktów, nie można zwrócić voucherów oraz kart podarunkowych.

Kontakt z nami

Jeśli masz pytania dotyczące płatności, prosimy o kontakt: info@kody24.com.pl.